Obsah

Bc. minor: Počítačová grafika

Minor poskytuje praktické znalosti z oblasti 2D a 3D grafiky a zpracování multimediálních informací. Jeho absolvování je ideálním předpokladem (nikoliv podmínkou) pro studium stejnojmenného magisterského oboru. Je vhodným doplňkem pro studenty ve všech hlavních oborech bakalářského studia Otevřené informatiky.

Tento obor je dobíhající.

Programování grafiky (B0B39PGR) plus výběr dalších 2 předmětů z následující nabídky:

  1. 3D modelování a virtuální realita (B0B39MVR)
  2. 3D modelování (B6B39TDM)
  3. Vytváření grafického obsahu (B4B39VGO)
  4. Grafická tvorba (B0B39GRT)

V přechodném období 2013-2015 bude garant uznávat pro absolvování tohoto minoru jak sadu původních předmětů (dobíhající), tak sady předmětů specifikující Počítačovou grafiku pro programátory/tvůrce. Klíčem tedy nebude rok nástupu na obor, ale pouze zvolená skupina absolvovaných předmětů.

 

Garant: prof. Ing. Jiří Žára, CSc.