Obsah

Bc. obor: Informatika a počítačové vědy

Absolvent oboru bude schopen matematicky formulovat reálné informatické problémy a navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to i v úlohách vyžadujících základní prvky umělé inteligence, jako je např. automatické rozpoznávání a symbolické uvažování. Vedle potřebného matematického aparátu bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů (počítače, sítě, databáze, atd.). Vedle možného uplatnění v informatické praxi bude absolvent ideálně připraven pro pokračování v magisterském studiu.

Vedle potřebného matematického aparátu bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů (počítače, sítě, databáze, atd.). Vedle možného uplatnění v informatické praxi bude absolvent ideálně připraven pro pokračování v magisterském studiu.

Garant oboru


 

Doporučený průchod studiem