Obsah

Bc. obor: Softwarové systémy

Absolvent oboru Softwarové systémy je schopen podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale je schopen i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. Důraz je kladen zejména na pokročilé softwarové systémy spjaté s průmyslovými, telekomunikačními, zdravotnickými a jinými kritickými systémy, ale obecné znalosti absolventa jsou aplikovatelné v celé šíři oboru a aplikací, včetně internetových služeb a ekonomických a finančních systémů.

Znalosti získané v rámci studia oboru jsou koncipovány jako dlouhodobě využitelné, s důrazem na techniky efektivního programování a koncepčního vývoje softwarových systémů.

Garant oboru


 

Doporučený průchod studiem