Obsah

Bc. specializace: Informatika a počítačové vědy (dobíhající)

Absolvent bude schopen matematicky formulovat informatické problémy, navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to i v úlohách vyžadujících prvky umělé inteligence, optimalizace a strojového učení.

Vedle potřebného matematického aparátu, znalosti základů algoritmizace a datových struktur bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů (počítače, sítě, databáze, atd.).

Garant specializace


 

Doporučený průchod studiem