Obsah

Mgr. obor: Počítačová grafika a interakce

Absolventi oboru získají hluboké znalosti z oblasti počítačové grafiky a příbuzných oborů. Absolventi naleznou uplatnění v široké škále oblastí - filmový a herní průmysl (animace, 2D a 3D modelování a zobrazování), vizualizace (visual data mining, vizualizace informací, vizualizace simulačních procesů, apod.), virtuální realita (tvorba virtuálních prostředí pro technické a medicínské aplikace) a v řadě dalších aplikačních oblastí zahrnujících mj. i efektivní využívání GPU.

Obor je zajištěn katedrou počítačové grafiky a interakce, která je předním pedagogickým a výzkumným pracovištěm v této oblasti v ČR i ve světě.

Studenti mají během studia možnost zapojit se do průmyslových a mezinárodních výzkumných projektů a získat tak neocenitelné zkušenosti jak pro praxi, tak pro případný následný vědecký růst v doktorském studiu.

Garant oboru

 

 

Doporučený průchod studiem