Obsah

Mgr. obor: Počítačové vidění a digitální obraz

Obor poskytuje znalost moderních metod automatického zpracování a analýzy digitálního obrazu a videa a metod porozumění obrazu a počítačového vidění. Absolvent najde uplatnění zejména v aplikačním výzkumu a vývoji, v komerčních i nekomerčních oborech.

Magisterský obor zajišťuje katedra kybernetiky, konkrétně pak Centrum strojového vnímání, které patří mezi nejlepší pracoviště v oblasti strojového vnímání na světě.

Garant oboru

 

 

Doporučený průchod studiem