Obsah

Mgr. obor: Softwarové inženýrství

Absolvent oboru je vybaven vysoce specializovanou znalostí nutnou pro návrh kritických systémů s požadovanou vysokou mírou robustnosti a odolnosti. Předměty vyučované v rámci oboru poskytují absolventovi metody formálního návrhu systémů a řízení jejich vývoje, které jsou nezbytné pro vedení náročných softwarových projektů. Vysoká volnost při koncipování studia umožňuje každému studentovi specializaci směrem k jedné či více aplikačním doménám, ale rovněž dává všem studentům hlubokou znalost pokročilých technik algoritmizace a vývoje a připravuje je tak i na kariéru specialisty ve zvolené oblasti.

Doposud byl obor zajišťován společně katedrou kybernetiky a katedrou počítačů a v zásadě byl orientován na průmyslovou spolupráci. Připravenost a ochotu spolupracovat na výuce v oblasti softwarového inženýrství vyjádřily přední české softwarové společnosti (IBM, CA, Profinit a další).

V nově pojaté koncepci oboru zaujímá významné místo problematika komunikace uživatele s počítačem. Studenti se tak blíže seznámí s principy návrhu uživatelského rozhraní a obecně s problematikou interakce člověka a počítače.

Garant oboru

 

 

Doporučený průchod studiem