Obsah

Mgr. obor: Umělá inteligence

Absolvent bude schopen navrhovat a aplikovat inteligentní systémy v oblastech, jako jsou např. automatické rozvrhování a plánování, analýza dat, formalizace expertních znalostí a jejich využití pro automatické uvažování. Za tímto účelem bude schopen posoudit výpočetní náročnost potřebných algoritmů a zaručit efektivitu navrhovaných systémů prostřednictvím softcomputingových (zejm. biologicky inspirovaných), distribuovaných (zejm. multi-agentních) a dalších strategií. Tyto schopnosti bude absolvent moci využít jak v informatické praxi, tak ve výzkumu např. v rámci následného doktorského studia.

Obor je zajištěn katedrou počítačů FEL ČVUT, předním českým výzkumným centrem v oblasti umělé inteligence a inteligentních systémů.

Garant oboru

   

 

 

Doporučený průchod studiem