Obsah

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu

Zadání bakalářské práce

Téma pro bakalářskou práci si student vybírá nejpozději během semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení bakalářského studia. Při zadávání závěrečné práce pak postupuje podle pokynů katedry obhajoby, kterou určí dle svého studijního oboru:

V semestru, v němž student předpokládá řádné ukončení bakalářského studia, si zapíše předmět BAP a dále postupuje podle pokynů katedry obhajoby.

Téma bakalářské práce musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Nabídka témat

Tématické okruhy BSZZ