Obsah

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu

Zadání bakalářské práce

Téma pro bakalářskou práci si student vybírá do konce výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení bakalářského studia. Při zadávání závěrečné práce pak postupuje podle pokynů katedry obhajoby, kterou určí dle svého studijního oboru:

V semestru, v němž student předpokládá řádné ukončení bakalářského studia, si zapíše předmět BAP a dále postupuje podle pokynů katedry obhajoby.

Téma bakalářské práce musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Nabídka témat

Tématické okruhy BSZZ