Obsah

Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu

Zadání diplomové práce

Téma pro diplomovou práci si student vybírá do konce výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení magisterského studia. Při zadávání závěrečné práce pak postupuje podle pokynů katedry obhajoby, kterou určí dle svého studijního oboru:

V semestru, v němž student předpokládá řádné ukončení magisterského studia, si zapíše předmět DIP a dále postupuje podle pokynů katedry obhajoby.

Téma diplomové práce musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Nabídka témat

  • Platnost zadání DP je omezena na dobu tří následujících semestrů.

Tématické okruhy MSZZ