Obsah

Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu

Zadání diplomové práce

Téma pro diplomovou práci si student vybírá nejpozději během semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení magisterského studia. Při zadávání závěrečné práce pak postupuje podle pokynů katedry obhajoby, kterou určí dle svého studijního oboru:

V semestru, v němž student předpokládá řádné ukončení magisterského studia, si zapíše předmět DIP a dále postupuje podle pokynů katedry obhajoby.

Téma diplomové práce musí souviset s hlavním oborem studia. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanta vašeho oboru.

Nabídka témat

  • Platnost zadání DP je omezena na dobu tří následujících semestrů.

Tématické okruhy MSZZ