Obsah

Stipendium AVAST pro nadané kluky

Rada OI s podporou nadačního fondu AVAST udělí stipendium až třem vybraným studentům, kteří nastoupí v roce 2017 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT.

Stipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno v době 1. a 2. semestru bakalářského studia, tj. od září do června. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium.

Stipendium bude uděleno studentům s nejlepším výsledkem testu SCIO z matematiky (percentil 90% a vyšší) dosaženým ve školním roce 2016/2017 v termínech uznávaných FEL, kteří složili maturitní zkoušku v roce 2017 případně 2016.

O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny studenty, kteří u testu SCIO udělí souhlas s poskytnutím výsledku.

Pokud nastane případ, že díky shodnému percentilu nelze jednoznačně stanovit tři nejlepší, může být stipendium rozděleno mezi více studentů.

Udělení stipendia bude vyhlášeno po zápisu studentů do matriky FEL a není spojeno s žádnými závazky.