Obsah

Stipendium pro nadané kluky

Rada OI udělí stipendium až třem vybraným studentům, kteří nastoupí v roce 2020 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT.

Stipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno dvoufázově, v 1. a následně 2. semestru bakalářského studia. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium.

    Stipendium bude uděleno studentům s nejlepším výsledkem testu SCIO z matematiky (percentil 90 % a vyšší) dosaženým ve školním roce 2019/2020 v termínech uznávaných FEL, kteří složí maturitní zkoušku v roce 2020 případně 2019.

    Velký dík patřím našim sponzorům, kterými jsou pro rok 2020:

    O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny studenty, kteří u testu SCIO udělí souhlas s poskytnutím výsledku. Pokud nastane případ, že díky shodnému percentilu nelze jednoznačně stanovit tři nejlepší, může být stipendium rozděleno mezi více studentůUdělení stipendia bude vyhlášeno až po  zápisu studentů na OI FEL.

    Udělení stipendia není spojeno s žádnými závazky.

    Před akademickým rokem 2021/2022 proběhne revize stipendijního programu, a je tedy možné, že se systém udělování promění. Sledujte naše stránky, kde zveřejníme aktuální informace.