Obsah

Pavel Janovský, absolvent oboru Umělá inteligence v r. 2014

"OI mě vybavila schopnostmi a vědomostmi, díky nimž můžu v zahraničí vyniknout jako jeden z nadprůměrných studentů."

Pavle, jsi absolventem magisterského oboru OI Umělá inteligence. Proč sis před pár lety vybral právě OI?

OI jsem si vybral během bakalářského studia programu Elektrotechnika a informatika (EaI), obor Kybernetika a měření. Při práci na bakalářce jsem poznal část ATG. ATG je skupina velmi cílevědomých lidí, kteří se zabývají výzkumem multiagentních systémů - jednoho z mnoha odvětví umělé inteligence. Vlastně během celého magisterského studia jsem nějak spolupracoval s ATG, ať už na částečný úvazek nebo na diplomce. Během bakalářky jsem se seznámil s multiagentními systémy - pracoval jsem na simulaci vyhýbání vozidel na dálnici pomocí kooperativních metod (kdy řidiči - agenti spolu mohou komunikovat). Multiagentní systémy mě zaujaly natolik, že jsem si vybral Umělou inteligenci jako magisterský obor.

Dalšími zásadními důvody byla orientace na software - EaI program byl na můj vkus až moc zaměřen na elektrotechniku - a lákavé moderní téma umělé inteligence.

A jak jsi byl s oborem UI spokojený?

S oborem jsem byl opravdu velmi spokojený. Předměty jsou zaměřeny na okruhy umělé inteligence převážně z teoretické stránky, což mi vyhovovalo (je to nakonec magisterský obor). Všechny předměty bez výjimky jsou vedeny velmi pečlivě - včetně přednášek, cvičení, úkolů, testů, zkoušek... Předměty jsou navíc nabízeny i v anglické verzi, což v dnešní době, zejména v computer science, je velice zásadní faktor. Při svém studiu jsi poznal i jiná místa, než jenom Prahu… Ano, ve druhém ročníku se mi podařilo vyjet na roční studijní stáž na Kansas State University. K-State je 142. v žebříčku amerických univerzit, to je v USA lepší průměr, vezmeme-li, že v USA žije přes 30x tolik lidí co v ČR, je to na úrovni naší 4. nejlepší univerzity. K-State nabízí velmi široký výběr oborů, samozřejmě včetně engineering a computer science.

Studium na americké univerzitě vypadá trochu jinak - většinou je látka trochu lehčí, zato mají studenti o hodně víc práce s přiměřeně těžkými úkoly. Většinu bodů získají studenti během semestru a na závěrečnou zkoušku už potom není kladen tak velký důraz jako v českých školách včetně OI. Studium v USA bylo ten rok pro mě lehčí než na OI - přivezl jsem si dost slušný průměr (GPA=4.0, tedy v českém systému 1.0). A jako bonus dohoda mezi ČVUT a K-State hradí studentům ubytování i stravu. Školné se neplatí.

Dalo ti studium OI dobrý základ pro studium v Americe?

OI mě vybavila schopnostmi a vědomostmi, díky nimž můžu v zahraničí vyniknout jako jeden z nadprůměrných studentů. Moje diplomová práce se zabývala vyhýbáním robotů pomocí reaktivních technik. S jejím vedoucím Michalem Čápem a s Jiřím Vokřínkem se nám podařilo napsat článek “Finding Coordinated Paths for Multiple Holonomic Agents in 2-d Polygonal Environment“, který jsem potom mohl jet prezentovat na konferenci v Paříži, což je pro mě „big deal“, protože jsem tou dobou už byl zase v USA.

Kam směřovaly tvé kroky po absolvování UI?

Po mé zahraniční zkušenosti jsem se rozhodl do Kansasu vrátit. Zdárně jsem složil GRE zkoušku i TOEFL. GRE je zkouška obecných schopností (konkrétně verbal reasoning, quantitative reasoning a analytical writing), TOEFL je zkouška z angličtiny. Obě zkoušky lze složit jak v USA tak v ČR. Já jsem byl na obou v Praze. Na obě je potřeba se dobře připravit – na internetových stránkách firmy ETS, která zkoušky pořádá ETS je mnoho příkladů a vzorových testů. Americké školy mají stanovený minimální počet bodů z GRE a TOEFL, kterého je pro přijetí třeba dosáhnout (například K-State CIS).

Na základě výsledků těchto dvou zkoušek mi byla na K-State nabídnuta pozice teaching assistant (TA). TA pomáhá profesorovi se známkováním a během konzultačních hodin radí studentům. Díky TA nemusím platit školné a dostávám i slušný plat.

Hned po úspěšném absolvování státnic jsem nastoupil na doktorské studium zpět na K-State. Díky magisterskému diplomu z OI tu dokonce dostávám i o něco větší plat. Na K-State teď pracuju na výzkumu formování koalic v multiagentních systémech, během něhož často vycházím ze zkušeností nabytých z diplomové práce na OI.

S programem Otevřená informatika jsem velice spokojený a diplom z oboru Umělá inteligence budu hrdě ukazovat komukoliv.

Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!

Pavla Janovského se v březnu 2015 ptala Veronika Šínová

Kontakt na Pavla: janovsky.paja@gmail.com