Obsah

Proč studovat OI

Hlavním cílem Otevřené informatiky je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oboru informatiky srovnatelné se světem. Děje se tak díky špičkovým vyučujícím (uznávaní vědci i odborníci z praxe), úzké vazbě na nejnovější technologické poznatky a spolupráci s průmyslem.

Výuka na OI se soustředí na oblasti, kde FEL ČVUT dosahuje světově uznávaných výsledků: umělou inteligenci, počítačové vidění a grafiku, HCI, mobilní systémy ad. V žebříčku hodnocení informatických fakult v ČR dle Hospodářských novin se FEL ČVUT umístila díky zahraničním zkušenostem pedagogů a počtu doktorandů na prvním místě.

10 výhod Otevřené informatiky

  1. OI má výběrový bakalářský a magisterský obor. Většina studentů OI pak úspěšně postupuje do dalších semestrů.
  2. Studentům se na OI líbí! Za posledních deset let v anketě vyjádřilo 94 % bakalářů spokojenost s volbou programu po prvním semestru .
  3. Program OI nabízí studentům vysokou míru volitelnosti a umožňuje aktivní podíl na sestavení vedlejších specializací, tzv. minorů (minor obory bakalářského programu, minor obory magisterského programu).
  4. Studenti OI jsou úspěšní: každý rok je mezi oceněnými studenty v soutěži Diplomová práce roku v oblasti IT náš absolvent.
  5. Absolventům se nabízejí široké možnosti uplatnění na dynamickém trhu IT. Již v průběhu studia pomáháme studentům navázat kontakty s průmyslovými firmami.
  6. Chceme znát názory studentů, proto se často ptáme na jejich spokojenost s výukou a programem obecně. O problémech s nimi diskutujeme a zohledňujeme jejich názory.
  7. Nejkvalitnější vzdělání v ČR nabízejí výzkumně orientované univerzity a fakulty. Fakulta elektrotechnická ČVUT se pravidelně drží na předních pozicích žebříčků.
  8. Výuka je vedena týmem kvalitních odborníků s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. Nabízíme díky tomu zapojení do týmů, které tvoří 30 % vědeckých výsledků ČVUT, dokonce už před zahájením studia. (Přečtěte si rozhovor s vyučujícím Ladislavem Serédim, který získal cenu děkana pro nejlepšího pedagoga.)
  9. Studenti mají řadu možností studia v zahraničí. Evropské programy Erasmus a Leonardo, výměnné pobyty mimo Evropu (USA, Rusko...) a další stipendijní programy (např. Japonsko, Izrael).
  10. Studenti se na OI také baví! Každý rok se mohou těšit na několik společenských akcí (např. tradiční výšlap na Sněžku). A dokonce pořádají i vlastní akce OI Klubu

Doporučujeme vám také k přečtení rozhovor s garantem OI prof. Janem Faiglem, ve kterém blíže popsal benefity Otevřené informatiky a co program dělá výjimečným.

Mezinárodní hodnocení kvality vysokých škol

Dle oborových žebříčků publikovaných poradenskou společností Quacquarelli Symonds (QS) je ČVUT v Praze na 432. místě ze všech univerzit na světě. V českém kontextu jsme dokonce nejlepší českou technickou univerzitou. V oboru Computer Science & Information Systems je pak ČVUT na 251. - 330. místě.

Skóre zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací vztažené na jednoho pracovníka, počet studentů na jednoho pedagoga, internacionalizaci jednotlivých fakult i počet mezinárodních studentů. Ve všech těchto oblastech je ČVUT i OI hodnoceno velmi dobře, a to již řadu let.