PŘIPRAVUJEME STUDENTY, ABY MOHLI JIŽ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SPOLUPRACOVAT NA TECHNOLOGICKÝCH NEBO VĚDECKÝCH PROJEKTECH S NEJLEPŠÍMI ODBORNÍKY V INFORMATICE V ČECHÁCH.

Vědecké projekty,
high-tech aplikace

Pracoviště zapojená do výuky OI řeší mnoho vědeckých projektů, na kterých se v nemalé míře podílejí vyučující OI. Díky tomu mají studenti nejnovější informace o špičkových technologiích a především možnost se na projektech aktivně podílet již od bakalářské etapy.

Více projektů

Spolupracujeme s průmyslem