Obsah

Přijímací řízení

Na rozdíl od většiny informatických programů v ČR má Otevřená informatika přijímací zkoušky pro všechny uchazeče, kterým zkouška není prominuta. Nechceme totiž brát zkoušky na konci prvního ročníku jako náhradu přijímacího řízení. Ztráceli bychom tím čas všichni, učitelé i studenti.

I díky tomu postupuje mnohem více studentů OI do druhého ročníku, než na většině ostatních programů. Proto gratulaci k přijetí na OI, která vám přijde poštou, berte jako naše vyjádření důvěry, že studium úspěšně dokončíte.

Jak se stát studentem OI

Aktuální informace k přímacímu řízení jsou zveřejněna na stránkách fakulty.

Doplňující informace k přijímacímu řízení do magisterského programu:

Zkouška je písemná, v češtině, trvá 90 minut a obsahuje 35 otázek. Při vypracování testů studenti u sebe mohou mít pouze psací potřeby. Obsah otázek je čerpán z podmnožiny společných státnicových otázek bakalářského programu OI.

Vzorový test pro přijímací zkoušku do magisterské etapy

Za příbuzné bakalářské programy jsou považovány:

 • Otevřená informatika na FEL ČVUT
 • Kybernetika a robotika na FEL ČVUT
 • Softwarové technologie a management na FEL ČVUT
 • Softwarové inženýrství a technologie na FEL ČVUT
 • Elektrotechnika a informatika na FEL ČVUT
 • Komunikace, multimédia a elektronika - výběrový na FEL ČVUT
 • Informatika na FIT ČVUT
 • Matematické inženýrství na FJFI ČVUT
 • Matematická informatika na FJFI ČVUT
 • Informační technologie na FIT VUT v Brně
 • Informatika na VŠE v Praze
 • Informatika na MFF UK Praha
 • Informatika (nebo příbuzné obory) na ZČU Plzeň
 • Informatika, aplikovaná informatika na Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity
 • Informatika, aplikovaná informatika na FI MU Brno
 • Informatika a výpočetní technika na Technické univerzitě Ostrava
 • Informační technologie na TU Liberec

Slovensko:

 • Informatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • Informatika - FIIT STU v Bratislavě
 • Kybernetika; Aplikovaná informatika; Informatika; Inteligentní systémy - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Ostatní obory a programy bude přijímací komise posuzovat individuálně.