Obsah

Přijímací řízení

Na rozdíl od většiny informatických programů v ČR má Otevřená informatika přijímací zkoušky pro všechny uchazeče, kterým zkouška není prominuta. Nechceme totiž brát zkoušky na konci prvního ročníku jako náhradu přijímacího řízení. Ztráceli bychom tím čas všichni, učitelé i studenti.

I díky tomu postupuje mnohem více studentů OI do druhého ročníku než na většině ostatních programů. Proto gratulaci k přijetí na OI berte jako naše vyjádření důvěry, že studium úspěšně dokončíte.

Jak se stát studentem OI

Aktuální informace k přijímacímu řízení do bakalářského, magisterského i doktorského stupně jsou zveřejněny na stránkách fakulty.

 

Doplňující informace k přijímacímu řízení do magisterského programu

Zkouška je písemná, v češtině, trvá 120 minut a obsahuje 35 otázek. Při vypracování testů studenti u sebe mohou mít pouze psací potřeby. Obsah otázek je čerpán z podmnožiny společných státnicových otázek bakalářského programu OI.

Pro představu, jaké otázky vás čekají, nahlédněte do vzorového testu: Vzorový test pro přijímací zkoušku do magisterské etapy.

Výsledky přijímací zkoušky jsou večer v den přijímacího řízení k dispozici online po zadání Vašich identifikačních údajů.

Prominutí přijímací zkoušky do magisterského programu

Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům bakalářského, respektive magisterského studijního programu příbuzného charakteru (viz níže), jako je magisterský program, na který se uchazeč hlásí, pokud vážený studijní průměr za celou dobu bakalářského, respektive magisterského studia je nejvýše 1,80.

Podrobné informace k prominutí přijímací zkoušky najdete v prohlášení děkana Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterských studijních programech na ČVUT Fakultě elektrotechnické v akademickém roce 2023/2024

Za příbuzné bakalářské programy jsou považovány:

 • Otevřená informatika na FEL ČVUT
 • Kybernetika a robotika na FEL ČVUT
 • Softwarové inženýrství a technologie na FEL ČVUT
 • Elektrotechnika a informatika na FEL ČVUT
 • Komunikace, multimédia a elektronika - výběrový na FEL ČVUT
 • Informatika na FIT ČVUT
 • Matematické inženýrství na FJFI ČVUT
 • Matematická informatika na FJFI ČVUT
 • Informační technologie na FIT VUT v Brně
 • Informatika na VŠE v Praze
 • Informatika na MFF UK Praha
 • Informatika (nebo příbuzné obory) na ZČU Plzeň
 • Informatika, aplikovaná informatika na Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity
 • Informatika, aplikovaná informatika na FI MU Brno
 • Informatika a výpočetní technika na Technické univerzitě Ostrava
 • Informační technologie na TU Liberec

Slovensko:

 • Informatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • Informatika - FIIT STU v Bratislavě
 • Kybernetika; Aplikovaná informatika; Informatika; Inteligentní systémy - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Ostatní obory a programy bude přijímací komise posuzovat individuálně.