Obsah

Profil a uplatnění absolventů

Profil absolventa

Profil absolventa je založen na absolvování jádra kvalitních předmětů poskytujících univerzální znalosti a vedoucích k získání obecných schopností použitelných v dalším studiu i praxi. Na tomto základě je vystavěna odborná výuka ve specializovaných oborech, které mají na FEL aplikačně-průmyslovou a výzkumnou tradici.

Zatímco v bakalářské etapě studia jsou studentům poskytnuty především základní znalosti z oblasti informatiky, v navazující magisterské etapě studenti přímo spolupracují s elitními výzkumnými centry, které působí na Fakultě elektrotechnické.

Klademe důraz na: znalostní mezioborovost a schopnost spolupráce při řešení problémů, samostatnou odbornou práci i na efektivní začlenění se do kolektivu vynikajících odborníků v oblasti informatiky. Dále na schopnost iniciativně identifikovat otevřené technické problémy a přistupovat k nim jak výzkumně, tak komerčně.

Absolventi OI 2019 (foto Marko Šidlovský)

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Otevřená informatika se dále profilují ve specializacích hardwarových jako návrháři hardwaru, programátoři a návrháři vestavěných aplikací a zařízení, programátoři a návrháři aplikací řízení v reálném čase, síťoví specialisté apod. Mohou najít uplatnění v softwarových oborech jako analytici a programátoři informačních a databázových systémů, ale i jako návrháři webových aplikací, počítačoví grafici, apod.

Velkou tradici má profilace absolventa v oblasti umělé inteligence jako teoretický informatik, počítačový vědec, návrhář aplikací umělé inteligence, znalostní inženýr, návrhář expertních systémů, apod. V dalších informatických oblastech je možná profilace jako odborník na datamining, návrhář počítačových grafických rozhraní, odborník na počítačovou bezpečnost, odborník digitálního zpracování obrazu či jako bioinformatik.

Absolvování programu poskytuje dobrý základ pro možné pokračování v doktorských studijních programech na nejrůznějších technických univerzitách včetně zahraničních.