Obsah

Rada programu

 


 • prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
 • http://math.feld.cvut.cz/hamhalte/
 • matematika (funkcionální analýza, teorie operátorových algeber, matematický aparát kvantové teorie)


 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
 • garant oboru: Počítačové inženýrství
 • http://dce.fel.cvut.cz/
 • plánování a rozvrhování, vestavěné, distribuované systémy


 • doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D.
 • garant oboru: Softwarové inženýrství
 • http://michaljakob.net/
 • softwarové inženýrství 


 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
 • garant oboru: Informatika a počítačové vědy
 • http://cmp.felk.cvut.cz/~matas/
 • rozpoznávání obrazu, počítačové vidění • doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
 • garant oboru: Počítačové systémy a Internet věcí
 • http://measure.feld.cvut.cz/jnovak/
 • hardware, distribuované systémy, automobilová elektronika, diagnostika


 


Tajemník programu