Obsah

Magisterský program

Navazující magisterský program je otevřen i bakalářům s odlišným zaměřením, než je ryzí informatika a z jiných škol než je FEL ČVUT.

Obory magisterského programu

Počítačové inženýrství

Absolventi magisterského oboru Počítačové inženýrství získají během studia hlubší znalosti především v oblasti architektury počítačů, návrhu HW i SW řídicích systémů, paralelních a distribuovaných výpočtů … Zjistit více

Umělá inteligence

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o širokému spektru technik umělé inteligence a budou je umět efektivně aplikovat v praxi. Seznámí se mimo jiné s metodami statistického a symbolického strojového učení,… Zjistit více

Počítačová grafika

Absolventi oboru získají hluboké znalosti z oblasti programování a efektivního využívání počítačové grafiky a příbuzných oborů. Zjistit více

Datové vědy

Absolvent bude rozumět technikám ukládání a vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat v prostředí webu, relačních databází a dalších typů databází a metodám pro reprezentaci znalostí, jako jsou grafické… Zjistit více

Interakce člověka s počítačem

Absolventi oboru získají hluboké znalosti o interakcích mezi člověkem a počítačovými systémy. Osvojí si řadu metod a technik v souladu se standardem UCD (ISO 9241-210) pro efektivní návrh a vývoj uživatelských rozhraní.… Zjistit více

Kybernetická bezpečnost

Absolvent oboru bude schopen vyhodnocovat zranitelnost a zabraňovat bezpečnostním hrozbám ohrožujícím počítačové systémy. Vzhledem k rostoucí složitosti a variabilitě útoků vůči klasickým sítím, ale ve stále větší míře… Zjistit více