Obsah

Mgr. specializace: Datové vědy

Absolvent bude rozumět technikám ukládání a vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat v prostředí webu, relačních databází a dalších typů databází a metodám pro reprezentaci znalostí, jako jsou grafické pravděpodobnostní modely a ontologie.

Bude rozumět softwarovým technikám zpracování velkých, různorodých, měnících se a distribuovaných datových množin (big data).

Bude umět ze souborů dat získavat znalosti pomocí statistických přístupů, data miningu, strojového učení a vizualizace.

Garant specializace

 

 

Doporučený průchod studiem