Obsah

Mgr. specializace: Softwarové inženýrství

Absolvent specializace získá pokročilé znalosti v oblasti návrhu a implementace komplexních softwarových systémů.

Důkladně se seznámí s principy a metodami tvorby software využívajících moderních paralelních a distribuovaných architektur pro náročné výpočty a zpracování rozsáhlých dat. Velký důraz bude kladen i na metody zajištění kvality a bezpečnosti vyvíjeného software.

Absolvent specializace bude rozumět tvorbě software na všech úrovních, od návrhu celkové architektury softwarových systému, přes design jednotlivých softwarových modulů až po vytváření efektivního, udržovatelného a přepoužitelného zdrojového kódu.
Na pracovním trhu se uplatní především jako programátor, designér a architekt software s vysokými nároky na efektivitu, bezpečnost a škálovatelnost.

Garant specializace
   
      

 

Doporučený průchod studiem