Obsah

Mgr. specializace: Počítačové inženýrství

Absolventi magisterské specializace Počítačové inženýrství získají během studia hlubší znalosti především v oblasti architektury počítačů, návrhu HW i SW řídicích systémů, paralelních a distribuovaných výpočtů a optimalizace výkonu počítačového kódu.

Uplatní se jako analytici a vývojáři informačních, embedded a komunikačních technologií pro prakticky libovolné počítačové či průmyslové odvětví.

Předměty

Výuka je zaměřena na hluboké pochopení principů moderních počítačových systémů používajících se v současném průmyslu a nadčasových souvislostí. Osnovy předmětů jsou navrženy tak, aby reflektovaly požadavky nejlepších firem v oboru.

Paralelní algoritmy     (B4M35PAG)

Jak zrychlit výpočet? Co lze nelze efektivně paralelizovat? Jak využít
moderní HW jako je GPU nebo Intel Xeon Phi?

Integrované systémy na čipu (B4M33ISC)

Jak navrhnout analogový, digitální a smíšený integrovaný obvod? Jak
pracují hradlová pole a programovatelné obvody? Jak zajistit nízkou
spotřebu?

Aplikace vestavných systémů (B4M38AVS)

Jak dostat obrazových a optoelektronických senzorů? Co je to Weareble
Computing a Internet of Things? Vestavné systémy v automotive.


  

 

 


Komunikační rozhraní počítačů (B4M38KRP)

Jak funguje PCI Express a jak bezdrátová komunikace? Co je Energy Harvesting v senzorových sítích? Jak fungují komunikační protokoly v automobilu?

Pokročilé architektury počítačů (B4M36PAP)

Jak vypadá architektura moderního počítače? Jak využit paralelismus na úrovni instrukcí a vláken? Jak se vykonávajú instrukce uvnitř superskalárního procesu?

Efektivní software (B4M36ESW)

Jak optimalizovat kód? Které datové struktury jsou efektivní a jak
správně využít cache paměť procesoru? Jak implementovat síťový server?

 

Spolupráce s průmyslem

Studenti a vyučující v oboru Počítačové Inženýrství provádějí dlouhodobě výzkum ve spolupráci s největšími společnostmi v oboru. 

Industrial Informatics Research Center

Výuku programu zajišťuje špičkové výzkumné centrum Industrial Informatics Research Center, společné pracoviště Katedry řídicí techniky a Českého institu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Garant specializace

 

 

Doporučený průchod studiem