Obsah

Mgr. specializace: Umělá inteligence

Absolventi specializace získají hluboké znalosti o širokému spektru technik umělé inteligence a budou je umět efektivně aplikovat v praxi. Seznámí se mimo jiné s metodami statistického a symbolického strojového učení, technikami plánování v deterministických a stochastických prostředích, a algoritmy pro automatické dokazování. Studenti také získají vhled do problematiky multi-agentních systémů a inteligentní robotiky.

Tyto schopnosti bude absolvent moci využít jak v informatické praxi, tak i ve výzkumu, například v rámci následného doktorského studia. Znalosti umělé inteligence naleznou uplatnění v široké řadě aplikačních domén jako jsou například podpora rozhodování v obchodu, plánování výroby, vývoj pokročilé automatizace, robotika a autonomní řízení, optimalizace dopravních systémů, zabezpečení fyzických a kybernetických systémů, inteligentní marketing, doporučovací systémy, optimalizace investičních strategií apod.

Proč studovat Umělou inteligenci?

Umělá inteligence je fascinující a dynamicky se rozvíjející oblast, která v posledních letech dosáhla řady úspěchů. Techniky hlubokého učení umožnili dosáhnout úspěšnosti srovnatelné s člověkem v úlohách rozpoznávání objektů v obraze či při hraní her jako je například go. Díky tomu napříč celým technologickým průmyslem dramaticky vzrostla poptávka po odbornících v oboru umělé inteligence, což absolventům, rozhodnou-li se opustit akademickou sféru, slibuje velmi atraktivní pracovní uplatnění jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Kdo Vás bude učit?

Specializace je zajišťována odborníky z Centra umělé inteligence (AIC) a skupiny Inteligentní datové analýzy (IDA). Vyučující v tomto magisterském oboru se aktivně věnují výzkumu umělé inteligence a publikují na vědeckých fórech. Během studia budete mít možnost spolupracovat s osobnostmi úspěšnými nejenom v akademické sféře, ale i v průmyslové sféře, jako jsou například

 • Michal Pěchouček - Nositel ceny Česká hlava za inovace a jeden z New Europe 100  Challengers. Vedoucí centra umělé inteligence na ČVUT, řešitel řady grantů financovaných mimo jiné firmou Google, armádou USA, NASA, spoluzakladatel startupů a bývalý ředitel CISCO Systems,
 • Martin Rehák - Spoluzakladatel start-upu Cognitive Security, který používá techniky umělé inteligence pro detekci kybernetických útoků na podnikové počítačové sítě. Firmu v roce 2013 koupilo Cisco Inc,
 • Filip Železný - Spoluautor unikátní aplikace CyberCalc, která využívá techniky umělé inteligence pro návrh multizámkových klíčů,
 • Viliam Lisý - Spoluautor algoritmu DeepStack, který způsobil převrat ve výzkumu umělé inteligence, když jako první dokázal hrát poker lépe než nejlepší lidští hráči a novou techniku publikoval v jednom z nejprestižnějších vědeckým časopisů Sciencea další odborníci umělé inteligence s mezinárodní zkušeností jak například Jan Faigl (University of Southern California), Michal Čáp (MIT), Antonín Komenda (Technion) nebo Branislav Bošanský (University of Aarhus).

Během studia budete mít mnoho příležitostí zapojit se do výzkumných projektů v oblastech plánování, strojového učení a teorie her s aplikacemi v doménách jako jsou kybernetická bezpečnost, modelování a optimalizace dopravy či robotika.

Mezi naše akademické partnery patří:

Našimi průmyslovými partnery jsou mimo jiné tyto organizace:

Úspešné diplomové práce

Studenti oboru umělá inteligence pravidelně dosahují úspěchů se svými diplomovými pracemi. Každoročně pořádaná soutěž IT SPY vybírá nejlepší diplomovou práci v informatických oborech. V konkurenci devatenácti set informatických prací odevzdaných každý rok v české a slovenské republice zvítězil v roce 2015 Pavol Žilecký, student oboru umělé inteligence OI, a následně v roce 2016 obsadil druhé místo Raman Samusevich, taktéž student oboru umělá inteligence OI.


Jak se uplatnili naši absolventi

Naši absolventi nalézají uplatnění ve výzkumu, zakládají vlastní start-upy či se zapojují do vývojářských týmů v renomovaných softwarových společnostech. Mezi naše úspěšné absolventy patří například:

  • Tomáš Gogár-- spoluzaložil AI start-up Rossum Ltd.
  • Jiří Čermák - absolvoval stáž v týmu Google Brain v centrále firmy Google, nyní studuje PhD v centru umělé inteligence ČVUT (rozhovor).
  • Petr Zadražil - působí jako Software Engineer v Google Mountain View (článek, LinkedIn).
  • Richard Klíma - studuje PhD na University of Liverpool, UK (rozhovor).
  • Marek Modrý - působí ve výzkumném oddělení Seznam.cz, spoluzakladatel a organizátor Machine Learning Meetups.
  • Pavel Janovský - studuje PhD na Kansas State University, Kansas, USA; Software Developer v Thunderhead Engineering, USA (rozhovor).
  • Jakub Stejskal - působil jako R&D engineer v IBM Praha; nyní Software Engineer ve firmě CGI, (LinkedIn).
  • Antonín Šulc - studuje PhD na University of Konstanz, Německo (LinkedIn).
  • Pavol Žilecký & Jan Nykl, spoluzakladatelé ve start-upu Umotional.
  • Jan Zikeš, Machine Learning Researcher/Engineer v Spaceknow, Praha (LinkedIn).
  • Jan Zahálka, studuje PhD na University of Amsterdam (rozhovor).
  • Matěj Dostál, studuje PhD na katedře matematiky, FEL ČVUT (rozhovor).
  • Gustav Šourek, absolvoval Internship v IBM Israel, nyní studuje PhD v skupině IDA, FEL.

Garant specializace

Jan Faigl 


Doporučený průchod studiem