Obsah

Prohlubující předměty magisterského programu

Studenti s vyhraněným zájmem o hlavní obor si v rámci volitelných předmětů mohou zapisovat prohlubující předměty, jež dále rozvíjejí témata z oborových předmětů. Níže uvádíme stručný výčet možností pro jednotlivé obory.

Softwarové inženýrství

Rada OI doporučuje pro studenty oboru Softwarové inženýrství (ale nejenom pro ně) industriální kurzy vedené odborníky ze známých IT firem, např.: A4M33UAS, A4M33SEP,  A4M33RPR, A4M36JEE, A0M33KAJ.

Počítačové vidění a digitální obraz

Lze si zapsat předmět B3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření, AE4M33GMM Graphical Markov Models (ve 3. semestru) nebo Obrazové senzory (J. Fischer, kat. měření).

Počítačová grafika a interakce

Prohloubení lze tématicky zaměřit na Interakci mezi člověkem a počítačovými systémy (HCI - Human Computer Interaction) nebo na Počítačovou grafiku (CG - Computer Graphics).

  • V případě HCI lze volit prohlubující předměty takto: PV-1 (zima): Psychologie v HCI (B4M39PUR1) – J. Franc, PV-2 (léto): Speciální uživatelská rozhraní – Z. Míkovec (předmět se připravuje).
  • V případě CG lze volit prohlubující předměty takto: PV-1 (zima): Programování v C/C++ (pro ty, co neumí C/C++, možností je zapsat si Y36PJC), Computer Graphics (AE4M39PGR – J. Sloup, pro ty, co neměli Y36PGR, pouze anglicky), PV-2 (léto): Programování grafiky 2 (A4M39PGR2: P. Felkel, programování GPU), Realistická syntéza obrazu (A4M39RSO: V. Havran), PV-3 (zima): Výpočetní geometrie (B4M39VG: P. Felkel), 3D modelování a virtuální realita (B0B39MVR: J. Žára; pro ty, kteří neabsolvovali MVR v bakalářském studiu), Pokročilé metody interaktivní editace obrazu (B4M39AIM: D. Sýkora).

Umělá inteligence

K prohloubení znalostí doporučujeme AE4M33GMM Graphical Markov Models (ve 3. semestru) a následující výběr doktorských předmětů: XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI, Jiroušek R. (prohlubuje A4M33RZN zejména v tématu Bayesovských sítí), XP33FLO Fuzzy logika, Navara M. (prohlubuje A4M33RZN), XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy, Štěpánková O. (prohlubuje A4M33RZN a B4M33MAS, AE4M33GMM (prohlubuje A4M33SAD) nebo A0M33EOA (prohlubuje A4M33BIA).