Obsah

Předpoklady pro studium magisterského programu

Předpokladem studia magisterské etapy je znalost matematiky, programování, algoritmizace a optimalizace přibližně v rozsahu bakaláře OI. Předpokládáme takovou znalost angličtiny, která umožňuje efektivní práci se studijními materiály v angličtině.

U studentů, kteří přicházejí studovat magisterský program OI z jiné fakulty než FEL ČVUT, bude problém doplnění prerekvizit řešen individuálně. Typicky budou některé bakalářské předměty uznány (kurzy Matematické analýzy a Lineární algebry jsou si velmi podobné na mnoha vysokých školách), jiné si student doplní zapsáním potřebných bakalářských předmětů jako volitelných předmětů. Poslední možností je doplnění znalostí samostudiem, bez formálního požadavku na zkoušku.

Pro studenty FEL ČVUT platí následující pravidla a doporučení

K obecným předpokladům přistupují i předpoklady specifické pro jednotlivé specializace.

  • Do studia specializací Umělá inteligence a Počítačové vidění a digitální obraz je velmi vhodné vstupovat se znalostí, kterou bakaláři získají v předmětu Rozpoznávání a strojové učení (B4B33RPZ). Pro umělou inteligenci je doporučená i znalost základů umělé inteligence, kterou lze doplnit nejlépe absolvováním předmětu Základy umělé inteligence (B4B36ZUI) případně Kybernetika a umělá inteligence (B3B33KUI).
  • Specializace Počítačová grafika a Interakce člověka s počítačem předpokládá i znalost v rozsahu předmětů Počítačová grafika (A4B39PGR) v bakalářské etapě, lze doplnit v rámci magisterské etapy v předmětu Computer Graphics (BE0M39PGR) nebo Programování v C/C++ (B6B36PJC nebo B0B36PRP). Pro studenty se zaměřením na Interakci je vhodný i předmět Principy tvorby mobilních aplikací (B6B39PDA). 
  • Obor Počítačové inženýrství předpokládá i znalost v rozsahu předmětů Procedurální programování (B0B36PRP nebo B6B36PJC) (v současném bakalářském programu OI) nebo Programování v C (B3B36PRG) (v programu Kybernetika a robotika). Pokud jste některý z předmětů neabsolvovali, seznamte se s jejich obsahem.

Matematika, logika, grafy, ...

Matematické prerekvizity popisují typické varianty, které mohou nastat pro bakalářské studenty příbuzných oborů na FEL, např. STM. Studentům bakalářských programů FEL, jenž neabsolvovali předmět zaměřený na pravděpodobnost a statistiku doporučujeme zapsat si v letním semestru předmět Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST) v rámci volitelných předmětů. Studentům bez průpravy v diskrétní matematice a grafových algoritmech doporučujeme zápis předmětu Jazyky, automaty a gramatiky (B4B01JAG) či Logika a grafy (B0B01LGR).

  • STM: Klíčem je povinně volitelný předmět Pravděpodobnost a statistika. V případě neabsolvování tohoto předmětu si student magisterského studia zapíše v 1. semestru předmět Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST).
  • EaI - VT: Bakalář oboru výpočetní technika obvykle neabsolvoval kurs pravděpodobnosti. V 1. semestru magistra si student zapíše předmět Pravděpodobnost a statistika (B0B01PST) v rámci svých volitelných předmětů.
  • EaI - Elektronika a sdělovací technika: Obvykle chybí partie z diskrétní matematiky. V 1. semestru magistra si student zapíše předmět Diskrétní matematika (B4B01DMA) v rámci svých volitelných předmětů.
  • EaI - Kybernetika a měření: V případě neabsolvování povinně volitelného předmtu Diskrétní matematika (X01DMC) si student zapíše v 1. semestru v rámci svých volitelných předmětů předmět Diskrétní matematika (B4B01DMA).

Optimalizace

Optimalizace je jedním z klíčových předmětů programu Otevřená informatika. Studentům, kteří ji neabsolvovali ve svém bakalářském studiu, doporučujeme zapsat si předmět Optimalizace (B0B33OPT) v 1. semestru magisterského studia v rámci svých volitelných předmětů. 

Další informace: oi@fel.cvut.cz.