Obsah

Předpoklady pro studium magisterského programu

Předpokladem studia magisterské etapy je znalost matematiky, programování, algoritmizace a optimalizace přibližně v rozsahu bakaláře OI. Předpokládáme takovou znalost angličtiny, která umožňuje efektivní práci se studijními materiály v angličtině.

U studentů, kteří přicházejí studovat magisterský program OI z jiné fakulty než FEL ČVUT, bude problém doplnění prerekvizit řešen individuálně. Typicky budou některé bakalářské předměty uznány (kurzy Matematické analýzy a Lineární algebry jsou si velmi podobné na mnoha vysokých školách), jiné si student doplní zapsáním potřebných bakalářských předmětů jako volitelných předmětů. Poslední možností je doplnění znalostí samostudiem, bez formálního požadavku na zkoušku.

Pro studenty FEL ČVUT platí následující pravidla a doporučení:

K obecným předpokladům přistupují i předpoklady specifické pro jednotlivé obory.

  • Do studia oborů Umělá inteligence a Počítačové vidění a digitální obraz je velmi vhodné vstupovat se znalostí, kterou bakaláři získají v předmětu B4B33RPZ - Rozpoznávání a strojové učení. Pro umělou inteligenci je doporučená i znalost základů umělé inteligence, kterou lze doplnit nejlépe absolvováním A7B33SUI případně B3B33KUI.
  • Obor Počítačová grafika a interakce předpokládá i znalost v rozsahu předmětů A4B39PGR - Počítačová grafika (v bakalářské etapě, lze doplnit v rámci magisterské etapy v předmětu BE0M39PGR a A7B36PJC - Programování v C/C++. Pro studenty se zaměřením na Interakci je vhodný i předmět B6B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací. 
  • Obor Počítačové inženýrství předpokládá i znalost v rozsahu předmětů  B0B36PRP - Procedurální programování (v současném bakalářském programu OI) nebo B3B36PRG - Programování v C (v programu Kybernetika a robotika). Pokud jste některý z předmětů neabsolvovali, seznamte se s jejich obsahem.

Matematika, logika, grafy, ...

Matematické prerekvizity popisují typické varianty, které mohou nastat pro bakalářské studenty příbuzných oborů na FEL, např. STM. Studentům bakalářských programů FEL, jenž neabsolvovali předmět zaměřený na pravděpodobnost a statistiku doporučujeme zapsat si v letním semestru předmět Pravděpodobnost a statistika - A7B01PST v rámci volitelných předmětů. Studentům bez průpravy v diskrétní matematice a grafových algoritmech doporučujeme zápis předmětu Teoretická informatika A7B33TIN či Logika a grafy - B0B01LGR.

  • STM: Klíčem je povinně volitelný předmět A7B01PST - Pravděpodobnost a statistika. V případě neabsolvování tohoto předmětu si student magisterského studia zapíše v 1. semestru předmět B0B01PST - Pravděpodobnost a statistika.
  • EaI - VT: Bakalář oboru výpočetní technika obvykle neabsolvoval kurs pravděpodobnosti. V 1. semestru magistra si student zapíše předmět B0B01PST - Pravděpodobnost, statistika a teorie informace v rámci svých volitelných předmětů.
  • EaI - Elektronika a sdělovací technika: Obvykle chybí partie z diskrétní matematiky. V 1. semestru magistra si student zapíše předmět Diskrétní matematika B4B01DMA v rámci svých volitelných předmětů.
  • EaI - Kybernetika a měření: V případě neabsolvování povinně volitelného X01DMC si student zapíše v 1. semestru v rámci svých volitelných předmětů předmět Diskrétní matematika B4B01DMA.

Optimalizace

Optimalizace je jedním z klíčových předmětů programu Otevřená informatika. Studentům, kteří ji neabsolvovali ve svém bakalářském studiu, doporučujeme zapsat si předmět B0B33OPT - Optimalizace v 1. semestru magisterského studia v rámci svých volitelných předmětů. 

Další informace: oi@fel.cvut.cz