Obsah

Volitelné předměty magisterského programu

V magisterském programu si student postupně zapisuje celkem 6 volitelných předmětů. 5 z nich je odborných, jeden je z nabídky humanitně-ekonomicko-manažerských předmětů. Výběrem volitelných předmětů si může student prohloubit si znalosti ve studovaném oboru, absolvovat minor specializaci, případně si rozšířit si všeobecné znalosti. Níže je uveden výčet možností, jakým způsobem lze přistupovat k volbě.

Volitelné předměty doporučené radou OI

Rada programu průběžně posuzuje kvalitu volitelných předmětů a doporučuje vybrané volitelné předměty studentům OI k zapsání. V současné době doporučuje rada předměty, které prošly akreditačním řízením a jsou povinnými u jiných oborů v rámci programu.

Rada OI rovněž doporučuje povinné předměty jiných programů vyučovaných na FEL a předměty minor oborů OI. Posuzovacím řízením rady OI úspěšně prošly předměty, které nemají status povinného předmětu a neprošly akreditací programu OI. Seznam těchto předmětů se průběžně rozrůstá.

Název Zkratka
Počítačové algebraické systémy X01PAS
Oracle Solaris: Úvod do administrace a diagnostiky unixových systémů A4M33UAS
Softwarové inženýrství pro praxi A4M33SEP
Vývoj internetových aplikací A4M33VIA
Řízení projektů A4M33RPR
Bezpečnost informací a systémů A4M36BIS
Principy tvorby mobilních aplikací B6B39PDA
Programování grafiky B0B39PGR
Computer Graphics BE0M39PGR
Programování grafiky 2 B4M39PGR2
Realistická syntéza obrazu B4M39RSO
Umělé bytosti  předmět na MFF UK, více zde: pdf
Corporate performance management A4M33CPM, výuka
Evoluční a optimalizační algoritmy A0M33EOA
Programování s omezujícími podmínkami předmět na MFF UK, více zde: pdf
Graphical Markov Models AE4M3GMM
Psychologie v HCI (humanitní předmět) B4M39PUR1
Obecné výpočty na grafických procesorech B4M39GPU
Diagnostika číslicových zařízení A0B38DCZ
Objektové programování A4M36OBP
Data mining a systémy pro podporu rozhodování A4M33DMI
Programování v jazyku C/C++ A7B36PJC
Pokročilé metody interaktivní editace obrazu B4M39AIM
Neuroinformatika A6M33NIN
Bioinformatika A6M33BIN
Strojově orientované jazyky A4B36SOJ
Advanced Java EE Lab A4M36JEE
Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu A0M33KAJ
Kognitivní systémy (humanitní předmět) A6M33KSY
Ontologies and Semantics web AE0M33OSW
Technologie pro velká data A4M33BDT
Massive Open Online Course A0X36MOOC
Bezpilotní prostředky A0M36BEP

Doplnění předpokládaných znalostí

Magisterské studium vychází z předpokladu počáteční znalosti matematiky, programování nebo algoritmizace a optimalizace přibližně v rozsahu bakaláře OI. Prosím dobře zvažte vaše případné chybějící znalosti. Doporučujeme je doplnit zapsáním vybraných bakalářských předmětů jako volitelných magisterských předmětů, alternativou je samostudium. Více informací o předpokládaných znalostech.

Minor obory

Prohlubující předměty