Obsah

Volitelné předměty magisterského programu

V magisterském programu si student postupně zapisuje celkem 6 volitelných předmětů (nebo do výše kreditů ve volitelných odborných předmětech). Výběrem volitelných předmětů si může student prohloubit si znalosti ve studovaném oboru, absolvovat minor specializaci, případně si rozšířit si všeobecné znalosti. Níže je uveden výčet možností, jakým způsobem lze přistupovat k volbě.

Volitelné předměty doporučené radou OI

Rada programu průběžně posuzuje kvalitu volitelných předmětů a doporučuje vybrané volitelné předměty studentům OI k zapsání. V současné době doporučuje rada předměty, které prošly akreditačním řízením a jsou povinnými u jiných oborů v rámci programu.

Rada OI rovněž doporučuje povinné předměty jiných programů vyučovaných na FEL a předměty minor oborů OI. Posuzovacím řízením rady OI úspěšně prošly předměty, které nemají status povinného předmětu a neprošly akreditací programu OI. Seznam těchto předmětů se průběžně rozrůstá.

Název Zkratka
Softwarové inženýrství pro praxi A4M33SEP
Řízení projektů A4M33RPR
Bezpečnost informací a systémů B4M36BSY
Principy tvorby mobilních aplikací B6B39PDA
Programování grafiky B0B39PGR
Computer Graphics BE0M39PGR
Programování grafiky 2 B4M39PGR2
Realistická syntéza obrazu B4M39RSO
Umělé bytosti  předmět na MFF UK, více zde: pdf
Evoluční a optimalizační algoritmy A0M33EOA
Programování s omezujícími podmínkami předmět na MFF UK, více zde: pdf
Psychologie v HCI (humanitní předmět) B4M39PUR1
Obecné výpočty na grafických procesorech B4M39GPU
Programování v jazyku C/C++ B6B36PJC
Pokročilé metody interaktivní editace obrazu B4M39AIM
Bioinformatika A6M33BIN
Advanced Java EE Lab A4M36JEE
Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu B0B39KAJ
Kognitivní systémy (humanitní předmět) A6M33KSY
Technologie pro velká data B0M33BDT
Massive Open Online Course A0X36MOOC
Bezpilotní prostředky B9M36BEP

Doplnění předpokládaných znalostí

Magisterské studium vychází z předpokladu počáteční znalosti matematiky, programování nebo algoritmizace a optimalizace přibližně v rozsahu bakaláře OI. Prosím dobře zvažte vaše případné chybějící znalosti. Doporučujeme je doplnit zapsáním vybraných bakalářských předmětů jako volitelných magisterských předmětů, alternativou je samostudium. Více informací o předpokládaných znalostech.

Minor obory

Prohlubující předměty