Obsah

Jak podat přihlášku

Zde se dozvíte, jak podat přihlášku ve 3 jednoduchých krocích. Těšíme se na vás při studiu OI.

1. Vyplnění a vytištění elektronické přihlášky

Podání přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci sledovat stav své přihlášky a také průběh a výsledky přijímacího řízení, proto si nezapomeňte uložit kód přihlášky, který získáte po jejím vyplnění. Jakmile budete mít elektronickou přihlášku vyplněnou, vytiskněte ji a podepište. Podrobnosti viz. směrnice děkana pro bakalářské studium a směrnice děkana pro magisterské studium.

Vyplnit elektronickou přihlášku

2. Uhrazení poplatku za přijímací řízení

Poplatek za přijímací řízení můžete uhradit online kartou v e-přihlášce, složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet fakulty. Poplatek se hradí za každou přihlášku na každý studijní program. Instrukce k platbě naleznete ve směrnici děkana pro přijímací řízení (uchazeči o magisterské studium).

3. Doručení přihlášky do 31. března

Vytištěnou a podepsanou přihlášku s případnými dalšími doloženými dokumenty doručte na adresu fakulty. Ujistěte se, že ji posíláte se všemi potřebnými přílohami - viz. směrnice děkana pro přijímací řízení (uchazeči o magisterské studium).

Doručit podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady můžete

  • na Studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21)
  • nebo do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13)
  • nebo do Informačního centra FEL (Technická 2, přízemí, místnost 53 - naproti Studijnímu oddělení)
  • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu

Adresa FEL ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice

Kam podat přihlášku osobně