Obsah

Jak podat přihlášku

Přihlášku na Otevřenou informatiku podávejte elektronicky v pár jednoduchých krocích. Přejeme hodně štěstí!

1. Vyplnění elektronické přihlášky

Podání přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci sledovat stav své přihlášky a také průběh a výsledky přijímacího řízení, proto si nezapomeňte uložit kód přihlášky, který získáte po jejím vyplnění. Podrobnosti viz. směrnice děkana pro bakalářské studium a směrnice děkana pro magisterské studium.

Vyplnit elektronickou přihlášku

2. Uhrazení poplatku za přijímací řízení

Poplatek ve výši 800 Kč můžete uhradit online platební kartou či QR kódem při vyplňování e-přihlášky, složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet fakulty. Poplatek se hradí za každou přihlášku na každý studijní program. Instrukce k platbě naleznete ve směrnici děkana pro přijímací řízení (uchazeči o magisterské studium).

3. Při zájmu o prominutí zkoušky doručte potřebné dokumenty

Máte-li zájem o prominutí přijímací zkoušky podle Podmínek pro přijetí, odstavec 3.2, pak příslušné doklady doručte na Studijní oddělení (ve stejném termínu, do kdy se podávají i přihlášky) či neodkladně jakmile dokument získáte, abyste mohli dostat případné Oznámení o prominutí přijímací zkoušky.

Vždy aktuální informace k přijímacímu řízení najdete s jistotou na fakultní stránce věnované přijímacím zkouškám pro daný akademický rok.