Obsah

Diplomové práce, projekty a SZZ

Zde naleznete veškeré potřebné informace k tématům projektů a diplomových prací a ke státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu.

Samostatný projekt

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém diplomové práce. Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Kontaktujte pedagoga, který se zabývá tématem,… Zjistit více

Témata zavěrečných prací a projektů

Vyberte si z nabídky závěrečných prací jednotlivých kateder: Katedra kybernetiky Katedra měření Katedra počítačů Katedra počítačové grafiky a interakce Katedra řídicí techniky Další zajímavá témata můžete najít… Zjistit více

Diplomové práce

Zadávání závěrečných prací K úspěšnému ukončení magisterského studia je nezbytné vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit diplomovou práci. 1) Výběr tématu diplomové práce (standardně 3. semestr) Dle Směrnice děkana pro… Zjistit více

Státní závěrečné zkoušky

Fakultní informace k úspěšnému ukončení magisterského studia Průběh SZZ Státní závěreční zkouška magisterské studia se skládá ze dvou částí – obhajoby DP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v… Zjistit více