Obsah

Témata zavěrečných prací a projektů

Vyberte si z nabídky závěrečných prací jednotlivých kateder:

Další zajímavá témata můžete najít ve spolupráci s některou z výkumných skupin na FEL.

Zadávání závěrečných prací