Obsah

Témata zavěrečných prací a projektů

Témata projektů napříč katedrami a programy lze vyhledávat zde.

Informace o závěrečných pracech lze nalézt i v nabídce jednotlivých kateder:

Další zajímavá témata můžete najít ve spolupráci s některou z výkumných skupin na FEL.

Zadávání závěrečných prací