Obsah

Harmonogram školního roku

Podrobné informace k časovému plánu výuky a zkouškového období zimního a letního semestru, konání státních závěrečných zkoušek atp. naleznete zde:

Časový plán akademického roku.