Obsah

Bakalářský program

Bakalářský program je koncipován tak, aby absolvent libovolné specializace mohl nastoupit na navazující informatický magisterský program na libovolné vysoké škole v ČR i v zahraničí.

Základní informace o bakalářském studiu najdete na webu FEL. Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy týkající se bakalářského programu OI najdete zde

Specializace bakalářského programu

Internet věcí

Absolventi specializace získají hlubší znalosti v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky a počítačových sítí. Budou schopni navrhovat a implementovat vestavná zařízení, algoritmy pro interakci s okolím v reálném… Zjistit více

Software

Absolvent oboru je schopen podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. Bude vybaven znalostmi ze softwarového inženýrství, modelování a… Zjistit více

Počítačové hry a grafika

Absolvent je schopen samostatného i týmového vývoje počítačových her. Bude vybaven potřebnými znalostmi z oblasti programování grafiky, umělé inteligence, vytváření 2D i 3D grafického obsahu a implementace uživatelských… Zjistit více

Volitelné předměty

Výběrem volitelných předmětů může student:

  • Prohloubit si znalosti ve studované specializaci.
  • Absolvovat minor specializaci.
  • Rozšířit si všeobecné znalosti.

Jazyková příprava

Absolvent bakalářského studia musí absolvovat alespoň jeden z povinných předmětů programu či specializace přednášených, cvičených a zkoušených v anglickém jazyce.

Studentům nabízíme absolvovat jednosemestrální přípravu na studium předmětu v angličtině, za kterou mu ale nebudou přiděleny kredity.

Před zápisem anglicky přednášeného předmětu doporučujeme složit povinnou zkoušku A4B04AZK.

Česká a anglická verze povinného předmětu je ekvivalentní, student(ka) tedy absolvuje předmět buď v české nebo anglické verzi. Podrobné informace najdete na stránkách katedry jazyků.

Vystudovaný předmět v anglickém jazyce na zahraničním pobytu bude uznán. Povinnost absolvovat jeden oborový předmět v angličtině tedy splníte i tím, že vyjedete na zahraniční pobyt či stáž.

Anglicky přednášené předměty programu/specializace

(Seznam předmětů se stále rozšiřuje, aktuální seznam najdete vše na webu FEL)

Zimní semestr

  • Computer and Communication Networks (BE5B32PKS)
  • Pattern Recognition and Machine Learning (BE5B33RPZ)
  • Logic systems and processors (BE5B35LSP)

Letní semestr

Minory

Program OI nabízí možnost vystudovat vedle své hlavní specializace (major) i specializaci vedlejší (minor). Na minor se student nemusí hlásit ale je mu uznán zpětně v případě, že vystuduje alespoň 3 povinné předměty minor oboru. Minor bude uveden na diplomu. Níže uvádíme podrobný popis jednotlivých minor oborů. Většinu minorů lze volit k libovolnému hlavnímu oboru.

Doporučení pro nastupující studenty

Státnicové okruhy

Základní studijní informace

najdete na stránkách FEL ČVUT