Obsah

Bakalářský program

Bakalářský program je koncipován tak, aby absolvent libovolného oboru mohl nastoupit na navazující informatický magisterský program na libovolné vysoké škole v tuzemsku i v zahraničí.

Základní informace o bakalářském studiu na FEL

Obory bakalářského programu

Informatika a počítačové vědy

Absolvent bude schopen matematicky formulovat informatické problémy, navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to i v úlohách vyžadujících prvky umělé inteligence, optimalizace a strojového učení. Zjistit více

Internet věcí

Absolventi oboru získají hlubší znalosti v oblasti elektroniky, mikroprocesorové techniky a počítačových sítí. Budou schopni navrhovat a implementovat vestavná zařízení, algoritmy pro interakci s okolím v reálném čase a… Zjistit více

Software

Absolvent oboru je schopen podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. Bude vybaven znalostmi ze softwarového inženýrství, modelování a… Zjistit více

Počítačové hry a grafika

Absolvent je schopen samostatného i týmového vývoje počítačových her. Bude vybaven potřebnými znalostmi z oblasti programování grafiky, umělé inteligence, vytváření 2D i 3D grafického obsahu a implementace uživatelských… Zjistit více

Volitelné předměty

Výběrem volitelných předmětů může student:

 • Prohloubit si znalosti ve studovaném oboru.
 • Absolvovat minor specializaci.
 • Rozšířit si všeobecné znalosti.

Jazyková příprava

Absolvent bakalářského studia musí absolvovat alespoň jeden z povinných předmětů programu či oboru přednášených, cvičených a zkoušených v anglickém jazyce.

Studentům nabízíme absolvovat jednosemestrální přípravu na studium předmětu v angličtině, za kterou mu ale nebudou přiděleny kredity.

Před zápisem anglicky přednášeného předmětu doporučujeme složit povinnou zkoušku A4B04AZK.

Česká a anglická verze povinného předmětu je ekvivalentní, student(ka) tedy absolvuje předmět buď v české nebo anglické verzi. Podrobné informace najdete na stránkách katedry jazyků.

Vystudovaný předmět v anglickém jazyce na zahraničním pobytu bude uznán. Povinnost absolvovat jeden oborový předmět v angličtině tedy splníte i tím, že vyjedete na zahraniční pobyt či stáž.

Anglicky přednášené předměty programu/oboru

(seznam se stále rozšiřuje)

Zimní semestr

 • AE4B33RPZ: Pattern Recognition and Machine Learning (pro obor Informatika a počítačové vědy)
 • AE4B33OSS: Operating systems and networks (pro obory Softwarové systémy a Informatika a počítačové vědy)
 • AE4B34EM: Electronics and Microelectronics (pro obor Počítačové systémy)
 • AE4B17EAM: Electromagnetism (pro obor Počítačové systémy)
 • AE0B01LAG: Linear algebra (pro všechny obory)
 • AE0B01PSI: Probability, Statistics and Theory of Information (pro všechny obory)
 • AE0B36PR1: Programming 1
 • BE4B39VGO: Vytváření grafického obsahu (pro obor Počítačové hry a grafika)

Letní semestr

 • AE4B33FLP: Functional and Logic Programming (pro obor Informatika a počítačové vědy)
 • AE4B38DSP: Distributed Systems and Computer Networks (pro obor Počítačové systémy)
 • AE4B02FYZ: Physics for Informatics (pro všechny obory bakalářské etapy)
 • AE0B36APO: Computer Architectures (pro všechny obory bakalářské etapy)
 • AE0B01LGR: Logic and Graph Theory (pro všechny obory bakalářské etapy)
 • AE3B33OSD: Operating Systems and Databases (pro obor Počítačové systémy)
 • AE0B36PR2: Programming 2

Minor obory

Program OI nabízí možnost vystudovat vedle svého hlavního oboru (major) i obor vedlejší (minor). Na minor obor se student nemusí hlásit ale je mu uznán zpětně v případě, že vystuduje alespoň 3 povinné předměty minor oboru. Minor obor bude uveden na diplomu. Níže uvádíme podrobný popis jednotlivých minor oborů. Většinu minorů lze volit k libovolnému hlavnímu oboru.

Státnicové okruhy

Základní studijní informace

najdete na stránkách FEL ČVUT