Obsah

Doporučení pro nastupující studenty

Studijní plán

Každý semestr je doporučeno získat 30 kreditů. Je doporučeno naplánovat si rozložení kreditů tak, aby na konci studia bylo získáno 180 kreditů. Počet 30 kreditů za semestr je také minimum pro případné prospěchové stipendium. 

Doporučujeme především ve 4-6 semestru volit z předmětů sousedních oborů, minorů.

V prvním ročníku jsou vyhrazené bloky pro volitelné předměty.

Pro zimní semestr:

 • B6B39ZWA​ - Základy webových aplikací 
 • B6B39ZMT​ - Základy multimediální tvorby 
 • B6B04PRE​ - Prezentace 
 • B6B38ZPS​ - Základy počítačových systémů 
 • B6B16ZPD​ - Základy podnikání 
 • B3B04PSA​ - Akademické psaní 
 • B3B35RO​ - Roboti (vstupní hravý předmět do programu KyR, praktické úlohy s Lego Mindstorm stavebnicí) 
 • B0B39GRT​ - Grafická tvorba (nabízí se i v letním semestru) 

Pro letní semestr:

 • B6B36TS1​ - Testování software 
 • B6B36SMP​ - Sběr a modelování požadavků (UML, ...) 
 • B6B16INS​ - Informační systémy (ERP , CRM, ...) 
 • A0B17MTB​ - Matlab (matematický programovací jazyk velmi šikovný pro algebraické problémy ale i mnohé další) 
 • B1B15VYA​ - Výpočetní aplikace (Mathematica, Matlab, ...) 
 • B6B16ET1 ​- Etika 

V obou semestrech je také možnost vybírat z široké nabídky sportovních předmětů, viz http://www.utvs.cvut.cz/.​

Ve svém volitelném bloku doporučujeme splnit povinnost absolvovat alespoň jeden oborový předmět vyučovaný v angličtině