Obsah

FAQ: Bakalářský program

Níže najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy spojené s bakalářským stupněm studia, a to zejména otázky týkající se specializací.

Specializace

Jaké jsou bakalářské specializace OI?

OI má čtyři bakalářské specializace:

Tyto specializace jsou dále doplněny sedmi minory:

Na základě čeho budou studenti do oborů rozřazeni?

Studenti vloží své preferenci prostřednictvím webové aplikace KOS do 1. dubna 2020, vyplněním formuláře “Ostatní  / Projevení zájmu o obor.”  V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí do 1. dubna 2020, nebude zařazen do žádné specializace. Do preferované specializace pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušné specializace z pohledu kapacity specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru. Absolvuje se nejen program, ale i specializace. Proto je zásadní do KOS vložit preferenci.

Kdyby bylo více přihlášených lidí v jedné specializaci, než je její maximum... Jak to pak řešíte, prosím?

Za 12 let OI se nikdy nestalo, že bychom neměli místo na oboru (nyni specializace). Kapacity jsou nastaveny optimisticky. Pokud by to přece jen nastalo, volí se druhá preference na základě studijního průměru. Pokud by byl zájem výrazně vyšší, řeší se případné navýšení kapacity, jeli v možnostech katedry(er) zajišťující povinné předměty zvýšit kapacitu.

Lze studovat dvě specializace?

V podstatě ano, i když ne úplně přímo. Jedna specializace musí být primární - major. Druhou můžete namixovat volitelnými předměty v podobě minor. Každá specializace má svůj minor (nebo dva), kromě toho jsou ještě matematický a ekonomický minor. Zde si dovolím poznámku, že volitelný předmět je vztažen ke specializaci, tj. z hlediska konkrétní specializace si jako volitelný předmět můžete zapsat třeba předmět, který je povinný v jiné specializace. 

Dotazy na konkrétní specializace

U oboru Umělá inteligence se počítá s navazujícím magisterským studiem oboru pro uplatnění přímo v tomto oboru na trhu práce nebo je možné/běžné se zabývat pro nějakou firmu výzkumem již po bakaláři? 

Výzkumem v oblasti (a nejen) umělé inteligence se můžete zabývat již při bakalářském studiu. Velkou výhodou OI je, že předměty vyučují přední odborníci na konkrétní oblasti. Např. formou semestrálních projektů a následně bakalářské práce. Můžete také pracovat v některé z výzkumných skupin podobně jako se zabývat tématem v soukromém sektoru. Najděte si téma a jděte za konkrétním člověkem, v drtivé většině případu pro vás najde nějaké téma. 

U specializace Počítačové hry a grafika, je reálná možnost uplatnění přímo ve videoherním průmyslu?

V zásadě ano. Nicméně je vřele doporučeno pokračovat na magisterském studiu, je hodně věcí, které se do bakaláře nevejdou. S většími znalosti budete určitě pro vývojářská studia atraktivnější.

Při specializaci např. na Počítačové hry, mohu mít bakalářskou práci na umělou inteligenci?

Je to možné, i když raději vidíme téma související se specializací. Nicméně umělá inteligence je dneska všude, nakonec i v rámci specializace Počítačové hry jsou základy umělé inteligence povinným předmětem specializace. Jeli práce kvalitní, není určitě problém.

Jak liší studium umělé inteligence v magistru a bakaláři? Pokud bych zvolil jiný major než umělá inteligence, budu moct jednoduše pokračovat v magisterském studiu?

V bakalářském studiu je pokryt absolutní základ. V magisterském studiu se seznamíte s řadou oblastí, na které není v bakaláři prostor.

Minory

Vylučuje se nějak major s minorem? 

Pouze tak, že nedává smysl mít stejný major s minorem. Např. Při studiu specializace Základy umělé inteligence a počítačových věd nelze získat minor z Umělé inteligence. Minor - vedlejší specializace musí být jiný než hlavní (major) specializace.

Jakým způsobem získám minor?

Minor není předepsaný závazek, je to doporučení jak si prohloubit vedlejší specializaci, které jsme pro vás připravili. Na konci studia se vyhodnotí, zda jste absolvovali požadované předměty. V minorech jsou kvalitní předměty, o kterých si Rada OI myslí, že je dobré jimi plnit volitelné předměty.

Je povinné během bakalářského studia absolvovat alespoň jeden minor?

Minor není povinný. Minor je nápověda, jak organizovaně využít sloty volitelných předmětů studijního plánu. Je dobré na minor cílit, i když se to nepovede, neboť předměty minoru bývají náročné (jsou kvalitní).

Jak dlouho trvá prg.ai minor? Je časově omezený nebo jej lze postupně plnit během studia?

Prg.ai minor je něco jiného než OI minory. Potvrzení vydává někdo jiný (iniciativa prg.ai). Vybrané předměty OI jsou součástí splnění prg.ai minoru.

Zakončení studia

Jsou závěrečná témata zkoušek prosím někde k nahlédnutí?

Ano, státnicové okruhy najdete zde: https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachelor/topicsOI2016.html

Jde bakalářskou práci dělat v angličtině?

Na OI je většina prací v AJ, čeština nebo slovenština jsou spíše výjimka.

Jak probíhají státnice?

Obhajoba bakalářské práce i státní závěrečné části jsou veřejné. Jděte se podívat, je to lepší než to jen popisovat, uvidíte to naživo. Je dobré vidět a vědět co vás čeká.