Obsah

Bc. specializace: Software

Absolvent oboru je schopen podílet se nejen na návrhu a vývoji softwarových systémů, ale i aktivně působit při jejich údržbě a řízení v rámci podniku. Bude vybaven znalostmi ze softwarového inženýrství, modelování a návrhu software a pokročilými znalostmi programovacích jazyků a uživatelských rozhraní.

Obecné znalosti absolventa jsou aplikovatelné v celé šíři oborů a aplikací, včetně internetových služeb a ekonomických a finančních systémů.

Garant specializace


 

 Doporučený průchod studiem