Obsah

Minory bakalářského programu

Program OI nabízí možnost vystudovat vedle své hlavní specializace (major) i specializaci vedlejší (minor). Pokud není uvedeno jinak, podmínkou pro její uznání je absolvování alespoň 3 povinných předmětů daného minoru.

K vámi zvolenému minoru se nemusíte registrovat, bude automaticky vyhodnocen před státnicemi a uveden na vašem diplomu.

Kromě níže uvedených bakalářských minorů se Otevřená informatika podílí také na výuce předmětů, které jsou součástí meziuniverzitního prg.ai Minoru zaměřeného na umělou inteligenci (pilotní ročník byl spuštěn v září akademického roku 2019/2020).

Umělá inteligence

Garant minor oboru   Garant: prof. Jan Faigl, Ph.D.       Doporučený průchod studiem (nelze kombinovat s oborem Informatika a počítačové vědy) Skladba předmětů pro minor specializaci Umělá inteligence je: Funkcionální a… Zjistit více

Internet věcí

Pro softwarové inženýry, kteří se nebojí střetu s realitou. Minor je vhodný pro rozšíření znalostí v oblastech vestavných systémů a počítačových sítí, tedy technologií tvořících základy nastupujícího fenoménu… Zjistit více

Software

Minor Software je určený pro studenty, kteří se chtějí věnovat návrhu a implementaci softwarových systémů v nejrůznějších oblastech. Studenti si v tomto minoru rozšíří znalosti týkající se klíčových částí procesu… Zjistit více

Počítačová grafika pro programátory

Minor Počítačová grafika pro programátory poskytuje úvod do problematiky vývoje grafických aplikací. Absolvent bude vybaven základními znalostmi pro programování vizualizačních a jiných grafických aplikací. Zjistit více

Počítačová grafika pro tvůrce

Minor poskytuje praktické znalosti z tvorby 2D a 3D grafiky a zpracování multimediálních informací. Jeho absolvování je dobrým předpokladem pro studium magisterského oboru Počítačová grafika. Je vhodným doplňkem pro… Zjistit více

Ekonomika

Minor specializace Ekonomika v rámci bakalářského programu OI poskytuje studentům základní znalosti z oblasti ekonomiky pro orientaci v ekonomických kategoriích, řízení a vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů… Zjistit více

Matematika

Cílem minoru je navázat na stávající povinné matematické předměty programu OI a prohloubit matematické vzdělání tak, aby se přiblížilo standardu bakalářských evropských matematických programů. Zjistit více