Obsah

Bc. minor: Ekonomika

Minor specializace Ekonomika v rámci bakalářského programu OI poskytuje studentům základní znalosti z oblasti ekonomiky pro orientaci v ekonomických kategoriích, řízení a vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů včetně jejich financování, vyhodnocování informací z účetních výkazů a vnitropodnikových systémů pro řízení.

Garant minor oboru

  • doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Doporučený průchod studiem

Do skladby předmětů jsou zařazeny i předměty umožňující získat základy z oblasti právních aspektů podnikání a personálního managementu. Získané informace absolventi minor specializace Ekonomika využijí při návrhu a hodnocení podnikatelských plánů a projektů, při zpracování cenových kalkulací a při řízení pracovních kolektivů a firemních útvarů.

Skladba předmětů pro minor specializaci Ekonomika je:

  1. Makro a mikroekonomika A1B16MME
  2. Ekonomika podnikání A0B16EPD
  3. Účetnictví a finance podniku A1B16UFI
  4. Manažerská psychologie A0B16MPS
  5. Právo a podnikání A1B16PAP

Doporučené pořadí absolvování předmětů je: Makro a mikroekonomie - Ekonomika podnikání - Právo a podnikání - Účetnictví a finance podniku. Předmět Manažerská psychologie na ostatních předmětech minoru nezávisí a může být absolován v libovolném semestru.