Obsah

Bc. minor: Ekonomika

Minor specializace Ekonomika v rámci bakalářského programu OI poskytuje studentům základní znalosti z oblasti ekonomiky pro orientaci v ekonomických kategoriích, řízení a vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů včetně jejich financování, vyhodnocování informací z účetních výkazů a vnitropodnikových systémů pro řízení.

Garant minoru

  

  • prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

 

 

Doporučený průchod studiem

Do skladby předmětů jsou zařazeny i předměty umožňující získat základy z oblasti právních aspektů podnikání a personálního managementu. Získané informace absolventi minor specializace Ekonomika využijí při návrhu a hodnocení podnikatelských plánů a projektů, při zpracování cenových kalkulací a při řízení pracovních kolektivů a firemních útvarů.

Skladba předmětů pro minor specializaci Ekonomika je:

  1. Makro a mikroekonomika B1B16MME
  2. Základy podnikání a účetnictví B1B16ZPU
  3. Základy finančního managementu B1B16ZFM1
  4. Psychologie pro manažery B0B16MPL
  5. Právo pro podnikání B1B16PPP

Doporučené pořadí absolvování předmětů je: Makro a mikroekonomika, Základy podnikání a účetnictví, Právo pro podnikání a Základy finančního managementu. Psychologie pro manažery na ostatních předmětech minoru nezávisí a může být absolována v libovolném semestru.