Obsah

Bc. minor: Matematika

Cílem minoru je navázat na stávající povinné matematické předměty programu OI a prohloubit matematické vzdělání tak, aby se přiblížilo standardu bakalářských evropských matematických programů.

Student získá základní poznatky z několika hlavních matematických disciplín (analýza, algebra, pravděpodobnost a teorie informace), které může aplikovat ve svém hlavním studijním oboru. Současně se mu otevírá cesta ke studiu magisterských matematických programů nebo k dalšímu sebevzdělávání v čisté i aplikované matematice. Student získá bakalářský minor absolvováním tří předmětů z následující nabídky. Uvedené předměty jsou na sobě nezávislé, vyžadují však jako prerekvizity znalosti na úrovni vymezených povinných předmětů programu OI.

Na projekt mohou navázat i bakalářské a magisterské práce. Více informací.

Garant minoru

 

  • Garant: prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

 

   

Doporučený průchod studiem

Skladba předmětů pro minor specializaci Matematika je:

  1. Pokročilá analýza (B0B01PAN, Stránky předmětu)
  2. Teorie informace a kódování (B2M01TIK, Stránky předmětu)
  3. Komplexní analýza a transformace (B3B01KAT1, Stránky předmětu)
  4. Teorie grafů (XP01TGR)
  5. Optimalizace a teorie her (A8B01OGT)
  6. Maticový počet (A8B01AMA