Obsah

Bc. minor: Software

Minor Software je určený pro studenty, kteří se chtějí věnovat návrhu a implementaci softwarových systémů v nejrůznějších oblastech. Studenti si v tomto minoru rozšíří znalosti týkající se klíčových částí procesu vytváření softwaru, jako jsou modelování a specifikace softwarových systémů, objektový návrh nebo návrh vhodného uživatelského rozhraní systému.

Garant minou

 

  • Garant: doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D..

  

  

Doporučený průchod studiem

Minor je definován 3+1 předměty s tím, že čtvrtý předmět si student může zvolit ze dvou možností dle svých osobních preferencí:

  • Objektový návrh a modelování B4B36OMO (ve 3. semestru)
  • Implementace uživatelských rozhraní B4B39IUR (ve 4. semestru)
  • Softwarové inženýrství B4B36SIN (v 5. semestru)
  • Funkcionální programování B4B36FUP NEBO Jazyky, automaty a gramatiky (B4B01JAG) (ve 4., respektive 5. semestru)