Obsah

Vědecká činnost a projekty

Na uvedených projektech se v nemalé míře podílejí i vyučující OI. Díky tomu mají studenti nejnovější informace o špičkových technologiích a především možnost se na projektech aktivně podílet již od bakalářské etapy (třeba v rámci své závěrečné práce nebo brigády v laboratoři).

Prohlédněte si projekty, které financuje např. NASA (USA), Air Force Research Laboratory - AFOSR (USA) a EOARD (UK), Office of Naval Research (USA), Toyota Motor Europe (BE), Evropská komise a další významné instituce.

DEMANES

Projekt DEMANES se zabývá rozsáhlými distribuovanými systémy, které vyžadují náročné monitorovací a kontrolní mechanismy. Technologický pokrok dovolí v blízké době tyto systémy efektivně navrhovat a vytvářet. Přesto… Zjistit více

SALTT

V rámci projektu SALTT se vyvíjí nová teorie a algoritmy pro problém rozvrhování komunikačních zpráv v real-time komunikačních sítích používaných v letadlech, automobilech a ostatních prostředcích. Zjistit více

Tactical AgentFly

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem plánovacích a koordinačních algoritmů pro automatický sběr informací pomocí týmů autonomních bezpilotních letounů, a to jak pro nepřetržité sledování pohyblivých pozemních objektů… Zjistit více

SESAMO

Projekt byl řešen v letech 2011 - 2015.Projekt SESAMO hledá řešení problémů vznikajících z často protichůdných požadavků na "safety" (vyvíjený systém nezpůsobí škodu svému okolí) a "security" (vyvíjený systém nemůže být… Zjistit více

Predicting protein properties

Cílem projektu je vytvořit algoritmy schopné konstruovat modely pro predikci funkcí proteinů na základě strukturní, sekvenční, fylogenetické, interakční informace, informace o expresi genů a o evoluční konzervovanosti… Zjistit více

ARTIST2

Dlouhodobou náplní této sítě excelence, která sdružuje 35 center v EU, je aktivně působit v oblasti návrhu vestavěných zařízení. Hlavní cílem je organizování společného výzkumu a letních škol pro postgraduální studenty.… Zjistit více

AgentFly

AgentFly je multiagentní systém umožňující rozsáhlé simulace civilní i bezpilotní letecké dopravy. Systém integruje pokročilé plánování letových tras, decentralizované řešení kolizí s využitím detailních modelů letadel… Zjistit více

AgentC

Soustředíme se na oblast Indického ocánu resp. Adenského zálivu, který je známý pro svůj současný vzestupný trend pirátství. Výstupy projektu pomohou lépe porozumět stávající situaci a navrhnout účinější protiopatření. … Zjistit více

HERCULES

Projekt HERCULES se zaměřuje na vývoj heterogenních výkonných vícejádrových vestavěných systémů pro běh real-time algoritmů. Tato nová platforma je demonstrována na úloze samořiditelného automobilu. Zjistit více