Obsah

DEMANES

Projekt DEMANES se zabývá rozsáhlými distribuovanými systémy, které vyžadují náročné monitorovací a kontrolní mechanismy. Technologický pokrok dovolí v blízké době tyto systémy efektivně navrhovat a vytvářet. Přesto hlavní překážkou pro budoucí realizaci je chybějící univerzální metodologie, umožňující navrhovat a implementovat adaptivní monitorovací a kontrolní mechanismy, které berou v potaz vnitřní vlastnosti systému (tj. decentralizace, dynamické požadavky, kontinuální vývoj a měnící se komponenty).

Cílem projektu je poskytnout metody a soubor nástrojů pro vývoj adaptivních distribuovaných systémů tak, aby byly schopny reagovat na změny v jejich prostředí (např. stav baterie, dostupnost internetové připojení, atd.) a také v požadavcích od uživatelů. K dosažení vytyčeného cíle, projekt mimo jiné kombinuje nejnovější poznatky ze systémového inženýrství a řídicí techniky. Myšlenky celého projektu jsou ověřeny a demonstrovány na různých případových studiích jako např. inteligentní městská doprava, inteligentní letiště, inteligentní domácnost nebo inteligentní logistika.

Mezi hlavní partnery projektu patří Philips Electronics & Lighting, TNO, Technische Universiteit Eindhoven, NXP Semiconductors B.V., ČVUT, Omega, ...