Obsah

Pedestrian navigation (Navigace chodců)

Návrh a implementace systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách pomocí mobilního telefonu.

Náš systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které zrakově postižení běžně používají. Navigační systém v principu funguje tak, že pečlivě připravený popis budovy je postupně (po jednotlivých částech) zrakově postiženému zprostředkováván pomocí běžného hlasového rozhraní mobilního telefonu.