Obsah

SALTT (Scheduling Algorithms for Time-Triggered Systems)

V rámci projektu SALTT se vyvíjí nová teorie a algoritmy pro problém rozvrhování komunikačních zpráv v real-time komunikačních sítích používaných v letadlech, automobilech a ostatních prostředcích.

Hlavní výzkumnou výzvou je nalezení způsobu, jak syntetizovat spolehlivé a zároveň efektivní rozvrhy komunikace. Výsledkem vyvinutých algoritmů a metod je rozvrh komunikace daných zpráv (např. řídicích signálů), který zajišťuje požadovanou spolehlivost systému. Komunikační zprávy jsou navíc rozvrhovány dle odlišných úrovní kritičností, díky čemuž dochází k efektivnímu využití zdrojů. Projekt SALTT je financován agenturou Office of Naval Research, U.S.