Obsah

SESAMO - Security and Safety Modelling

Projekt byl řešen v letech 2011 - 2015.Projekt SESAMO hledá řešení problémů vznikajících z často protichůdných požadavků na "safety" (vyvíjený systém nezpůsobí škodu svému okolí) a "security" (vyvíjený systém nemůže být napadnut hackery) v embedded systémech.

V dnešní době jsou různé embedded systémy stále častěji propojovány a otázka jejich bezpečnosti proti útokům (security) je tak stále aktuálnější. Ukazuje se ale, že interakce mezi mechanismy zjišťujícími "safety" a "security" nejsou úplně zřejmé a často není jasné, který mechanismus má mít v dané situaci přednost a podobně. Řešení nabízené projektem SESAMO spočívá v definování jednotné metodologie pro posuzování otázek "safety" a "security" při vývoj embedded systémů v různých aplikačních oblastech (letectví, pozemní doprava, energetika, atd.).

Naše skupina se zaměřuje na spolupráci s firmami v automobilovém průmyslu, kterým pomáháme zlepšovat bezpečnost řídicího softwaru pro auta. Vyvíjíme techniky pro odhalování chyb v softwaru či pro zabezpečení komunikace mezi řídicími jednotkami v autě.