Obsah

ARTIST2 - Embedded Systems Design

Dlouhodobou náplní této sítě excelence, která sdružuje 35 center v EU, je aktivně působit v oblasti návrhu vestavěných zařízení. Hlavní cílem je organizování společného výzkumu a letních škol pro postgraduální studenty. Naše katedra byla jediným partnerem z nových zemí EU. Účastnili jsme se práce v klastru řízení; vyvíjeli jsme návrhové nástroje a řídicí systémy jako například:

TORSCHE (Time Optimisation, Resources, SCHEduling, M.Kutil a P.Šůcha) rozvrhovací toolbox pro Matlab je volně dostupný (pod licencí GNU GPL) toolbox určený pro kurzy rozvrhování a pro výzkumníky pracující v oblasti operačního výzkumu a kombinatorické optimalizace. Toolbox je používán několika univerzitami a výzkumnými pracovišti (Georgia Institute of Technology USA, Cairo University EG, CEDI René Navarre FR, Seoul National University KR, University of Houston USA,…)

RAMA (Remotely operated Aerial Model Autopilot, O.Špinka) je otevřený řídicí systém pro bezpilotní létající prostředky, který zahrnuje návrh autopilotu včetně distribuovaného řídicího systému a popisu technických a programových komponent. RAMA je používán pro řízení letu modelářské helikoptéry, ale v případě potřeby může být snadno uzpůsoben pro letadlo s pevným křídlem.