Obsah

Predicting protein properties with spatial statistical machine learning

Cílem projektu je vytvořit algoritmy schopné konstruovat modely pro predikci funkcí proteinů na základě strukturní, sekvenční, fylogenetické, interakční informace, informace o expresi genů a o evoluční konzervovanosti strukturních motivů.

Za tímto účelem vyvíjíme nové algoritmy statisticko-relačního strojového učení využívající prostorovou povahu úloh pomocí specializovaných heuristik, na poloze závislého vyhodnocování logických formulí a jejich aproximativní integrace přes podprostory proteinových konfigurací ve 3D.