Obsah

Stipendia

Mimořádné stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol

Děkan FEL podporuje mimořádným stipendiem výborné uchazeče a uchazečky o studium ve všech bakalářských studijních programech ČVUT FEL.

Stipendia pro nejlepší

Stipendium BlindSpot

Stipendium OI

Valeo ČVUT stipendium

Prospěchová stipendia

Stipendium se přiděluje všem studentům za vynikající studijní výsledky dosažené vždy za předchozí semestr.

Další stipendia FEL ČVUT

Kromě výše uvedeného prospěchového stipendia nabízí FEL ČVUT např. ubytovací stipendia pro dojíždějící studenty, účelová stipendia za výjimečné studijní výsledky nebo jako podporu studentům vyjíždějícím do zahraničí, případně stipendium sociální pro studenty v tíživé sociální situaci.

  • Pro: Převážně studenti bakalářských a magisterských programů
  • Web: stipendia

Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž poskytuje financování projektů pro studenty magisterské a doktorské etapy studia.

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

V souladu s odkazem rektora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. 

Fond studentských projektů

Fond studentských projektů - grantová soutěž Vladimíra Stejskala - je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT. Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.

Stipendia GFPS-CZ

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední Evropě zprostředkovává stipendia na německých univerzitách z nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti.

Stipendia pro zahraniční studenty

  • Pro: Zahraniční studenti přijíždějící na magisterské programy ČVUT
  • Web: CTU Scholarships

Další možnosti financování

Pokud se Vám nepodaří získat stipendium, existují možnosti spolupráce na projektech jednotlivých kateder (ATG, CMP, IDA, ...).