Obsah

Stipendium OI pro nadané dívky

Stejně jako v předchozích letech udělí rada programu OI stipendium až třem vybraným studentkám, které nastoupí v roce 2018 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT.

Stipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno v době 1. a 2. semestru bakalářského studia, tj. od září do června. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium.

Stipendium bude uděleno studentkám s nejlepším výsledkem testu SCIO z matematiky (percentil 90% a vyšší) dosaženým ve školním roce 2017/2018 v termínech uznávaných FEL, které složily maturitní zkoušku v roce 2018 případně 2017.

O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny studentky, které u testu SCIO udělí souhlas s poskytnutím výsledku.

Pokud nastane případ, že díky shodnému percentilu nelze jednoznačně stanovit tři nejlepší, může být stipendium rozděleno mezi více studentů.

Udělení stipendia bude vyhlášeno po  termínu zápisu studentů do matriky FEL.

Udělení stipendia není spojeno s žádnými závazky.