Obsah

Stipendium pro nadané dívky

Stejně jako v předchozích letech udělí rada programu OI stipendium až třem vybraným studentkám, které nastoupí v roce 2022 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT.

Stipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno dvoufázově, v 1. a následně 2. semestru bakalářského studia. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium.

Stipendium bude uděleno studentkám s nejlepším výsledkem testu SCIO z matematiky (percentil 90 % a vyšší) dosaženým ve školním roce 2021/2022 v termínech uznávaných FEL, které složí maturitní zkoušku v roce 2022 případně 2021.

Velký dík patřím našim sponzorům, kterými jsou pro rok 2022:

O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny studentky, které u testu SCIO udělí souhlas s poskytnutím výsledku. Pokud nastane případ, že díky shodnému percentilu nelze jednoznačně stanovit tři nejlepší, může být stipendium rozděleno mezi více studentek. Udělení stipendia bude vyhlášeno až po  zápisu studentek na OI FEL.

Udělení stipendia není spojeno s žádnými závazky.