Obsah

Bakalářské práce, projekty a SZZ

Zde naleznete veškeré potřebné informace k tématům projektů a bakalářských prací a ke státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu.

Samostatný projekt

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a… Zjistit více

Témata závěrečných prací a projektů

Vyberte si z nabídky závěrečných prací jednotlivých kateder: Katedra kybernetiky Katedra měření Katedra počítačů Katedra počítačové grafiky a interakce Katedra řídicí techniky Další zajímavá témata můžete najít… Zjistit více

Bakalářské práce

Zadávání závěrečných prací K úspěšnému ukončení bakalářského studia je nezbytné vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci. 1) Výběr tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr) Dle Směrnice děkana pro… Zjistit více

Státní závěrečné zkoušky

Fakultní informace k úspěšnému ukončení bakalářského studia Průběh SZZ Státní bakalářská zkouška bakalářského studia se skládá ze dvou částí – obhajoby BP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před… Zjistit více