Obsah

Bakalářské práce, projekty a SZZ

Zde naleznete veškeré potřebné informace k tématům projektů a bakalářských prací a ke státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu.

Samostatný projekt

  Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru… Zjistit více

Témata závěrečných prací a projektů

Témata projektů napříč katedrami a programy lze vyhledávat zde. Informace o závěrečných pracech lze nalézt i v nabídce jednotlivých kateder: Katedra kybernetiky Katedra měření Katedra počítačů Katedra počítačové grafiky… Zjistit více

Bakalářské práce

Zadávání závěrečných prací K úspěšnému ukončení bakalářského studia je nezbytné vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci. 1) Výběr tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr) Dle Směrnice děkana pro… Zjistit více

Státní závěrečné zkoušky

Fakultní informace k úspěšnému ukončení bakalářského studia Průběh SZZ Státní bakalářská zkouška bakalářského studia se skládá ze dvou částí – obhajoby BP a odborné zkoušky. Obě tyto části se konají v jednom dni před… Zjistit více