Obsah

Základy umělé inteligence a počítačových věd

Absolvent bude schopen matematicky formulovat informatické problémy, navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení, a to zejmena v úlohách umělé inteligence a strojového učení. Vedle potřebného matematického aparátu, znalosti optimalizace a základů algoritmizace a datových struktur bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů (počítače, sítě, databáze, atd.).

Garant specializace


 

Doporučený průchod studiem