Obsah

Základy umělé inteligence a počítačových věd

Vedle potřebného matematického aparátu, znalosti základů algoritmizace a datových struktur bude absolvent vybaven také vědomostmi o základních metodách umělé inteligence (rozpoznávání, strojové učení, optimalizace ad.).

Garant specializace


 

Doporučený průchod studiem