Obsah

Minor obory bakalářského programu

Program OI nabízí možnost vystudovat vedle svého hlavního oboru (major) i obor vedlejší (minor). Pokud není uvedeno jinak, podmínkou pro jeho uznání je absolvování alespoň 3 povinných předmětů daného minor oboru.

K vámi zvolenému minoru se nemusíte registrovat, bude automaticky vyhodnocen před státnicemi a uveden na vašem diplomu.

Kromě níže uvedených bakalářských minorů se Otevřená informatika podílí také na výuce předmětů, které jsou součástí meziuniverzitního prg.ai Minoru zaměřeného na umělou inteligenci (pilotní ročník byl spuštěn v září akademického roku 2019/2020).

Ekonomika

Minor specializace Ekonomika v rámci bakalářského programu OI poskytuje studentům základní znalosti z oblasti ekonomiky pro orientaci v ekonomických kategoriích, řízení a vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů… Zjistit více

Internet věcí

Pro softwarové inženýry, kteří se nebojí střetu s realitou. Minor je vhodný pro rozšíření znalostí v oblastech vestavných systémů a počítačových sítí, tedy technologií tvořících základy nastupujícího fenoménu… Zjistit více

Matematika

Cílem minoru je navázat na stávající povinné matematické předměty programu OI a prohloubit matematické vzdělání tak, aby se přiblížilo standardu bakalářských evropských matematických programů. Zjistit více

Počítačová grafika pro programátory

Minor Počítačová grafika pro programátory poskytuje úvod do problematiky vývoje grafických aplikací. Absolvent bude vybaven základními znalostmi pro programování vizualizačních a jiných grafických aplikací. Zjistit více

Počítačová grafika pro tvůrce

Minor poskytuje praktické znalosti z tvorby 2D a 3D grafiky a zpracování multimediálních informací. Jeho absolvování je dobrým předpokladem pro studium magisterského oboru Počítačová grafika. Je vhodným doplňkem pro… Zjistit více

Umělá inteligence

Garant minor oboru   Garant: prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.       Doporučený průchod studiem (nelze kombinovat s oborem Informatika a počítačové vědy) Skladba předmětů pro minor… Zjistit více

Software

Garant minor oboru doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Doporučený průchod studiem Jako minor předměty doporučujeme 3+1 předměty s tím, že čtvrtý předmět si student může zvolit ze dvou možností dle svých osobních preferencí: … Zjistit více